Stichting Urban Skillsz voor Rotterdamse jongeren

Stichting Urban Skillsz is sinds begin 2017 onze klant. Deze stichting is een zorg- en welzijnsorganisatie en richt zich op jeugdwerk, begeleiding, dagbesteding en arbeidstoeleiding van jongeren tussen de 10 en 27 jaar. Het gaat om talentvolle jongeren in een kwetsbare omgeving en/of situatie met de overtuiging dat iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of geaardheid, talenten en ambities heeft.

Sherandel Rosa, directeur van de stichting: ‘Door gebruik te maken van bewezen interventies en diverse muzische agogische activiteiten worden jongeren geïnspireerd en uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. We proberen zoveel mogelijk bij de belevingswereld van jongeren aan te sluiten en we leren hen te schakelen tussen de burgercultuur en de straatcultuur. Ons uitgangspunt is om te kijken naar wat de jongere wél kan‘.

Back2Next
Het team van medewerkers van de stichting bestaat uit jongerencoaches, leermeesters, sportdocenten en een GZ-psycholoog/orthopedagoog. Een van de projecten heet Back2Next. Dit is een dagbestedingstraject gericht op overlast veroorzakende jongeren van 15 tot 23 jaar met een licht verstandelijke beperking en/of gedragsstoornis. Door ze te coachen en trainen, krijgen deze jongeren de vaardigheden aangereikt om daadwerkelijk te kunnen bouwen aan een toekomst waar ze trots op kunnen zijn.

Sherandel: ‘Rotterdam kent een grote groep jongeren die geen zinvolle dagbesteding heeft. Een deel van deze jongeren veroorzaakt overlast en houdt zich bezig met criminaliteit. Zonder scholing of werk dreigt deze groep steeds verder af te glijden. Het reguliere hulp- en zorgaanbod sluit niet aan op de behoeften van deze jongeren. Bovendien gaat het vaak om zorg- en hulpmijdende jongeren. Instanties weten zich geen raad met hen’.

Het gevolg is dat de kloof tussen deze jongeren en de rest van de maatschappij alleen maar groter dreigt te worden. Back2Next richt zich op deze jongeren. Ze leren sociale vaardigheden aan, werknemersvaardigheden en het aanpassen van houding en gedrag. Sporten maakt deel uit van het traject, hierdoor worden jongeren gemotiveerd en geactiveerd. Het dient als een uitlaatklep en ze voelen zich hierdoor fit en vitaal. Door gebruik te maken van muziek en theater kunnen jongeren hun gevoel uiten en hun talenten laten zien maar ook alternatieve handelingswijzen ontdekken. Elke jongere heeft zijn eigen trajectcoach. Daarnaast bieden ze stages aan zodat de jongere het geleerde in de praktijk kan brengen.

Voor wie meer wil weten over de stichting en haar werk: www.urbanskillsz.com